Makale

Genel Nitelikli Teorik Hukuk Bilim ve Eğitim Disiplinlerinin Türkçede İsmi Sorunu

Mehman A. Damirli Türkiye’de genel nitelikli teorik hukuk bilim dalının ismine ilişkin genel kabul görmüş bir yaklaşım yoktur. Bu bilim dalı için onun tarihî gelişim süreci boyunca çeşitli isimler kullanılmıştır: “hukukun umumî esasları” (Arsal, 1937), “hukukun umumî prensipleri” (Yörük, 1949), “genel hukuk bilgisi” (Hirş, 2001: 19)1, “genel hukuk teorisi” (Çağıl, 1971; Aral, 1975; Özbilgen, 1976; İzveren, 1994; Işıktaç, 1991, 2015, 2021; Yörükoğlu, 1982; Aktaş, 2018; Karahanoğulları, 2002; Oğuz, 2002), “umumî hukuk nazariyesi” (Çağıl, 1971), “hukuk umumî nazariyesi”/“hukuk umumî teorisi” (Kunter, 1989, 1955), “hukukun genel teorisi” (Hafizoğulları, 1978; Gözler, 1998), “hukuk genel teorisi” (Keyman, 1980, 2000; Işıktaç, 2015, 2021; Gürler, 2017) ve “hukuk genel kuramı” (Atalay, 2008: 154-158). Üstelik, bu adlandırmalar için hiçbir gerekçelendirme yapılmamaktadır. Böyle olunca disiplinin ismi kişisel zevk, tercih ya da sempati ürünü gibi karşımıza çıkmaktadır. Tam metin için tıklayınız. (PDF)