Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 5)

Ertuğrul Uzun   Sonbahar, ilkbahara ve yaza atfettiğimiz ne kadar güzellik varsa hepsini alıp götürür. Bir anlamda, doğadan baharı ve yazı çıkardığınızda elinizde kalandır sonbahar (ve kış). Doğanın görünürdeki canlılığının üstünün örtülmesi, yeşilin önce sarıya, sonra kırmızıya dönmesi, nihayetinde tamamen kaybolması… Tam da bu yüzden insan hayatıyla özdeşleştirildiğinde, sonbahar yaşlılığın, ölüme yaklaşmış olmanın, bir ayağı çukurda olmanın karşılığıdır. Etimolojik bir açıklama yapmaktan uzağım; ama biri Farsça diğeri Arapça iki kelimenin, hazan’ın ve hüzün’ün birbirine ne kadar yakıştığını söylemeye gerek yok. Her iki …
Hakemli Makale

Yunan Tragedyalarında Athena ve Adaletin Dönüşümü

Serdar Ünver   Özet: Yunan tragedyası, hem Eski Yunan toplumsal ve siyasal yaşamını yansıtan bir ürün hem de bu toplumsal ve siyasal yaşamın yönlendirilmesinde ve meşrulaştırılmasında kullanılan önemli bir ideolojik araçtır. Bilindiği üzere Athena, Atina kent devletinin koruyucu tanrıçasıdır ve yalnızca tragedyalarda değil tüm sanat eserlerinde kent devletinin egemen adalet anlayışının Athena ile vücut bulduğu görülmektedir. Atina’nın klasik dönemi, büyük siyasi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir, bu dönemde tragedyanın da en önemli örnekleri görülmektedir, Aiskhylos, Sofokles ve Euripides’in eserlerinde yazarların toplumsal …
Makale

Feminizm ve Hukuk

Altan Heper   Feminizm kavramı içerisine kadınların haklarıyla, baskı altında tutulmalarıyla veya özgürleşmeleriyle, eşit tutulmalarıyla veya farklı olmaya yönelik talepleriyle ilgili eylemle, günlük siyasetle veya kuramsal olanla ilgili herşeyi dahil edebiliriz. Feminizm tarihi olarak patriyarşinin eleştirisi olarak temellendirilir. Kadınların haklarının yanında olan veya mücadele eden siyasi teoriler ve hareketler feminizm kavramıyla birlikte anılır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

“Feminist Hukuk Teorisi” Nedir?

Fatma İrem Çağlar Gürgey   Özet: Bu makale Batı hukuk felsefesi alanında 1980 sonrasında kendini açıkça ortaya koyan “feminist hukuk teorisi” başlıklı düşünce akımını tanıtmayı amaçlamaktadır. Tanıtım yapmak genellikle kısa bir tanımla başlar ancak feminist hukuk teorisi için bir tanım yapmak hem zor hem de hatalı olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle feminist hukuk teorisinin genel geçer bir tanımını verememenin nedenleri üzerine durulacaktır. Daha sonra feminist hukuk teorisinin temel tartışma noktaları üzerinde kısaca durulacaktır. Bunlar eşitlik ve farklılık yaklaşımlar, kamusal-özel …
Makale Çevirisi

Yorum Teorisi Üzerine

Hans Kelsen, Türkçesi: Melike Belkıs Aydın ve Ertuğrul Uzun   Makalenin aslı, ‘Zur Theorie der Interpretation’ başlığıyla bir Çek dergisi olan Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechst’te (C. 8, 1934, ss. 9-17) yayımlanmıştır. Çevirinin yayım izni, makalenin yeniden basımını (‘Die Wiener Rechtstheoretische Schule: Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross, Band 2, 2010, ss. 1113-1122) gerçekleştiren Verlag Österreich’dan alınmıştır. Türkçe çeviride, Bonnie Litcshewski Paulson ve Stanley L Paulson tarafından yapılan İngilizce çeviri de (‘On the Theory of Interpretation’ (Legal …
Makale

Hukukun Saf Kuramı-Okuma Notları

Ertuğrul Uzun   Bu çalışma, bir okuma notu. Başkaları tarafından okunacağını dikkate alarak çıkardığım notları açıklayıcı ifadelerle birbirine bağladım. Bunu yaparken mümkün olduğunca yorum yapmaktan kaçındım. Zira hâlihazırdaki Türkçe hukuk felsefesi literatürü Kelsen’i okumadı. Kelsen’in eserlerinin pek az bir kısmının Türkçesi var ve ilginçtir, Kelsen lehinde veya aleyhinde yazanlar Kelsen’den ziyade ikinci hatta üçüncü okumalara başvuruyorlar. Elbette bir gün Kelsen’in asli eserleri Almanca orijinalinden çevrilecek ve onları da okuma imkânına sahip olacağız. Şu an için benim yapabileceğim, İngilizce çevirilerden okuma …