Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 2)

Kasım Akbaş Hukuk Kuramı’nın yeni sayısında da, pusulamız edebiyatı göstermeye devam ediyor: Hukukun edebiyatla imtihanı... Burada “imtihan”ı “dara veya zora sokmak” değil de, “tecrübe etmek” anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Hukukun edebiyatla tecrübesi... Hukuk Kuramı dergisi editörleri olarak adalet hakkındaki fikirlerimiz genelde birbirini tutmuyor. Hatta hukukun adaletle ilişkisi hakkındaki fikirlerimiz de... Derginin, birbirine denk düşmeyen fikirlerin dile getirildiği bir zemin olması, zaten, en büyük dileklerimizden... Zira “müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar”.  Buna karşılık edebiyatın adalet fikri ile ilişkisi hakkında daha çok anlaşabiliriz. Belki …
Hakemli Makale

Ateş, Zincir, Tohum - Tragedyanın Dününde ve Bugününde Prometheus

Gökçe Çataloluk   Özet: “Ateş- Zincir-Tohum” adlı makale, Aiskhylos’un Prometheus Üçlemesinin günümüze kalan kısmından yola çıkarak, “ateş çalan titan”ın edebiyat tarihi içerisinde tragedyaların öldüğü çağlara kadar geçirdiği dönüşümü takip eder.  Çalışmanın savı,  biçimdeki dönüşümle paralel olarak devrimci bir kimlik kazanan kahramanın, günümüz açısından hala trajik bir anlam özelliği taşımasının sadece hukuk zemininde, özellikle de siyasi davalarda mümkün olduğudur. Sonu önceden belli yargılamalarda kahraman (sanık),  ‘kopuş savunması’ adı verilen trajik bir momentte, Prometheus arketipini yeniden üretir. Anahtar Kelimeler: Trajedi, siyasi dava, …
Makale

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimi – Sorunlar ve Muhtemel Çözüm Yolları

İsmail Büyükgümüş   Ünlü düşünür Bertrant Russell, okullarda zekâ eğitimi yerine bedensel gelişime önem vermesinden dolayı İngiltere’nin dünya liderliğini belki de imparatorluğu kaybedeceğini söylediğinde tarihler 1926 yılını gösteriyordu. Eğitimi ve eğitimin içeriğini yaşanılan veya yaşanılacak problemlerin sebebi olarak gören bu köklü anlayış hala devam ediyor. Yargı aparatı günümüzde siyasi ve hukuki tartışmaların tam odağında yer almakta. Yargı sisteminin işleyişi ile ilgili olarak veya hâkim ve savcıların yaptığı işlemlerle alakalı olarak ortaya bir sorun çıktığında da tartışmaların vardığı sonuç benzer şekilde adli …
Makale

Antik Yunan Tragedyalarında Sözün Delil Olmak Bakımından İtibarı

Vahdet İşsevenler   Bu çalışma Aralık 2013’te Anadolu Üniversitesi’nde tertip edilen Tragedya ve Hukuk sempozyumunda aynı başlıkla sunduğum tebliğin metinleştirilmesi gayretidir; hem bu çalışmanın hem de tebliğin kaynağı aynı denemedir. (Söz konusu deneme esas itibariyle sözü ve muhabbeti konu almaktadır; başlangıçtaki sözün, muhabbeti oldurduğu kabul edilmektedir.)   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasinin Meşruiyeti

Michel Rosenfeld, Türkçesi: Volkan Aslan   İlk olarak “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” başlığıyla Southern California Law Review’da (Vol. 74, 2001, ss. 1307-1352) yayımlanan makalenin çevirisi yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy   Translated by Volkan Aslan   The original article first appeared at Southern California Law Review (Vol. 74, 2001, pp. 1307-1352) with the title “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” and …