Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay ''Hukuk idesi'' uğrunda okuyup yazanlar, Hukuk Kuramı ile bir melceye daha kavuşmuş oluyorlar. İstanbul Barosunun yayımını üstlendiği Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinden (HFSA) sonra iki aylık bir periyodda yayımlanması öngörülen Hukuk Kuramının genel erişime açık elektronik bir yayın olarak hukuk, devlet ve toplum düşüncesi alanındaki okuryazarlığa katkı sağlayacağını umuyoruz.  Söz konusu okur-yazarlığın hukukun çok-disiplinli ele alınışlarını da kapsayacağını belirtmiş olalım.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)   Birinci sayının künyesi için tıklayınız. (PDF)  
Hakemli Makale

Hangisi Daha Trajik: Edebi Gerçeklik mi Gündelik Gerçeklik mi?

Sercan Gürler   Özet: Bu makalede trajedi kavramı merkezinde edebi gerçeklik ile gündelik gerçeklik arasındaki ilişkinin doğası soruşturulmaktadır. Fakat burada trajedi, belirli tarihsel koşulların ürünü bir edebi türden ziyade insanın varoluşsal durumunu ifade eden bir kavram olarak kullanılmıştır. Makalenin eksenini oluşturan temel soru edebi gerçekliğin mi yoksa gündelik gerçekliğin mi daha trajik olduğudur. Bu bağlamda "gündelik gerçeklik" ifadesi de hukuki gerçeklik olarak anlaşılmalıdır. Edebi gerçeklikle kıyaslandığında hukuki gerçeklik, insanın trajik varoluşuna çok daha az duyarlıdır. Dolayısıyla hem trajedinin genel anlamını …
Makale Çevirisi

Derrida, Hukuk, Şiddet ve Adalet Paradoksu

Michel Rosenfeld, Türkçesi: Rabia Sağlam, Kasım Akbaş   İlk olarak “Derrida, Law, Violence and the Paradox of Justice” başlığıyla Cardozo Law Review, Vol: 13, 1991-1992’de yayımlanan makalenin çevirisi yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Derrida, Law, Violence and Paradox of Justice   The original article first appeared at Cardozo Law Review, Vol: 13, 1991-1992 with the title “Derrida, Law, Violence and the Paradox of Justice” and this translation has been published with the permission of the author.   Tam metin için tıklayınız. …
Makale

Sınıfının Gitarı yahut “Hukuku Sizden Öğrenecek Değiliz.”

Gökçe Çataloluk   Joe’yu 2002 yılının kışında kaybettik. Bu ilk cümlenin gizli öznesine kimler kimler sığmaz ki… Londra delikanlıları, madenciler, İngilizceyi yeni söken punk özentisi gençler, İrlandalılar, hiç de ‘öyle’ göstermeyen bazı yaşlı kadınlar, denizciler, korsan CD satıcıları… Okuduğunuz satırların yazarı, o gizli öznede yerini 2004 yılında bitirdiği yüksek lisans tezinin başına “Joe için” yazamayan tedirgin bir üniversitesi öğrencisi olarak aldı.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Akademik Kitap İncelemesi Hazırlama Rehberi

Yunus Alhan, Asena Kamer Usluadam, Merve Ünal   Bu Rehber, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı 2013-2014 akademik yılında, Hukukta Yöntem Sorunları dersi kapsamında hazırlanmış, yazarlarından Hukuk Kuramı dergisinde yayımlanmak üzere izin alınmıştır.   Guide to Preparing Academic Book Review   This Guide has been prepared in terms of the course Methodological Problems in Law, given under the Masters Programme of Anadolu University Institute of Social Sciences Department of Public Law at the academic year 2013-2014 and published with the …
Makale

Hukuk Kuramı Dergisi Hakem Değerlendirme Formu

Hukuk Kuramı’nın bu ilk sayısında, dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi için hakemlerimizden doldurmalarını istediğimiz formu yayımlıyoruz. Akademik dergilere gönderilen makalelerin hangi koşulları taşıması gerektiği ve hakemlerin neye göre denetim yaptığı, ancak hakem değerlendirmesi yapıldıktan ve yazara hakem değerlendirme formu gönderildikten sonra bilinir hale gelir. Dergimizin kullandığı hakem değerlendirme formunu yayımlamakla, dergimize hakem denetiminden geçmek üzere makale gönderecek yazarların, makaleye ilişkin denetim koşullarını görmesini amaçlıyoruz. Tam metin için tıklayınız. (PDF)