Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 4)

Melike Belkıs Aydın   İlk defa bir süper kahraman gereksindiğimizi ne zaman düşündük? Bir fatura sırasında araya kaynak yapıldığında mı, sırf patronun yakını olduğu için iş arkadaşımız kayırıldığında mı, hocalar bütün sınıfın önünde nedense bizi rezil etmekte ısrarcı olduğunda mı? Fatura sırası ve zam bizim hakkımızken, sadece biz değil sınıftaki kimse o soruları bilmezken başımıza gelenler hiç de adil değil.    Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye ve içindekiler için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Bir Başlangıç: Süper-Kahramanlar Evreni ve Adaletin Gözleri Bağlı Kahramanı Daredevil

Abdurrahman Saygılı   Özet: Bu makale hukuk ile süper-kahramanların ilişkisini açıklar. Makale, süper-kahraman türünün çağdaş popüler kültürün kurucu bir özelliği olduğunu sunmayı hedefler. Süper-kahraman türü aynı zamanda hukuk ile adalet arasında özel bir bağlantı kurar. Bu tür, modernite hakkındaki uzun soluklu tartışmayı tekrar gündeme getirir. Süper-kahraman öyküleri devletin meşru otoritenin bir aracı olduğu düşüncesini kimi zaman vurgularken, sıklıkla da hukuk ile hukuksuzluk arasındaki sınırın yapısını bozar. Bu bağlamda Daredevil bir hukukçudur ve Hell’s Kitchen’da organize suçla savaşır.   Anahtar Kelimeler: Süper-kahramanlar, Modernite, Daredevil, Hukuk, Adalet   SUPERHEROES UNIVERSE …
Makale

Yasa ve Tabiyet

Ergin Taşkın   13 Aralık 1914’de Kafka günlüğüne şunları yazar:  “Çalışacak yerde –hepsi bir sayfa yazdım (Mesel’in yorumu) -bitirilmiş bölümleri okudum ve kısmen iyi buldum bunları. Örneğin özellikle Mesel’den duyduğum memnunluk ve mutluluğun bedelini ödemem, hem de hiç dinlenme yüzü görmemem için hemen ödemem gerektiği bilinci içinde yaşıyorum sürekli.”    Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevrisi

Hukuk Etiği

Beverly C. Adams   Makalenin aslı "Legal Ethics" adıyla Missisipi Law Journal'da (C:1, S:4, 1928-1929, ss. 439-448) yayımlanmıştır. Türkçesi Hatice Derya Ormanoğlu   Legal Ethics The original text of the article was published in Missisipi Law Journal (Vol. 1, No.4, 1928-1929, pp. 439-448). Translated by Hatice Derya Ormanoğlu   Tam metin için tıklayınız. (PDF)