Editörden

Editörden (2016 Sayı 4-5)

Ahmet Halûk Atalay   Bu sayımızda iki hakemli makale bir de çeviri yer alıyor. Makalelerden ilki Göktürk Öcal'a ait. ''Hukuk ve Sinema'' disiplini bağlamında değerlendire-bileceğimiz çalışma ''Beyazperdeyi yırtan bir haykırış: Cezayir Savaşı'' başlığını taşıyor. İkinci makale ise Fatma Süzgün Şahin'in kolektif sorumluluğu tartıştığı aynı bir çalışma ... Bir de çevirimiz var: Furkan Kararmaz, John Dewey'in ''Hukuk Felsefem'' başlıklı makalesini dergimiz aracılığıyla Türkçeye taşıyor.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)   İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Beyazperdeyi Yırtan Bir Haykırış: Cezayir Savaşı

Göktürk Öcal   Özet: Hukukun teori ve pratiği, sadece kanun metinleri, mahkeme salonları ya da fakülte sıralarında değil; güzel sanatlarda da iz bırakır. Bu nedenle, “yedinci sanat” olarak adlandırılan sinemada da hukuku görmek mümkündür. Bu çalışmada, İtalyan yönetmen Pontecorvo’nun Cezayir Savaşı filmi, analiz edilmektedir. Çalışmanın temel iddiası, yönetmen ve filmin, sömürgeci kodları ifşa ederek şiddete ve ezen-ezilen ilişkisine dikkat çekerken politik sinema bilinci taşıdığıdır. Anahtar Kelimeler: Cezayir Savaşı, Pontecorvo, politik film, üçüncü sinema kuramı, sömürgecilik A SHOUT WHICH RIPS UP THE SILVER SCREEN: THE …
Hakemli Makale

Kolektif Sorumluluk

Fatma Süzgün Şahin   Özet: Kolektif sorumluluk, genel bir kabulle, ilkel bir sorumluluk anlayışı olarak görülmekteyse de kolektif sorumluluk fikrine sıcak bakan düşünürler mevcuttur. Onların görüşlerini gerek grupların ahlaki fail olamayacağı gerekse grupların, bireylerinden bağımsız olarak tek başlarına niyetlerinin söz konusu olamayacağı temelinde eleştiren görüşler de mevcuttur. Bu kısa çalışmada her iki görüş de özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ahlaki Sorumluluk, Kolektif Sorumluluk, Nedensel Sorumluluk, Hesap Sorulabilirlik,  Ahlaki fail   COLLECTIVE RESPONSIBILITY Abstract: Although collective responsibility is generally considered as a primitive way of understanding responsibility, still …
Makale Çevirisi

Hukuk Felsefem

John Dewey Çev.: Furkan Kararmaz Makalenin aslı: John Dewey, My Philosophy of Law, My Philosophy of Law: Credos of Sixteen American Scholars, Boston Law Book Co., Boston, 1941, ss. 73-85.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)