Editörden

Editörden (2017 Sayı 3)

Melike Belkıs Aydın   Hukuk Kuramı’nın dördüncü yılının üçüncü sayısında bir hakemli makale ve iki çeviri bulunuyor. Hakemli makale Ömer Faruk Gök’ün “Schmitt Ve Benjamin: İki Olağanüstü Hal”i. Çevirilerin ilkini Muzaffer Dülger yaptı: John Stuart Mill’in “Cezalandırma Üzerine” adlı makalesi. İkinci çeviri ise Burçin Aydoğdu’dan, üç makale peş peşe çevrilmiş: Lewis Cornewall’un “Bazı Siyasi Terimlerin Kullanılışları ve Kötüye Kullanılmaları: Hak, Ödev, Haksız Davranış, Haklı, Haksız, Adalet”i; John Stuart Mill’in “Siyasi Terimlerin Kullanılışı ve Kötüye Kullanılmaları” adlı makalesi ve John Austin’in “Ders LIII” …
Hakemli Makale

Schmitt ve Benjamin: İki Olağanüstü Hâl

Ömer Faruk Gök   Özet: Çağımızın egemen tartışması egemenliğin “olağanüstü hâl” kavramı üzerinden okunması üzerine kurulmuş durumda. Tartışma, klasik politika felsefesinin son peygamberi, Kronjurist Carl Schmitt’in “Egemen, olağanüstü hâle karar verendir” tanımıyla başlıyor. Bu kısa tanım ve devamında yer alan tezler, olağanüstü hâli egemen lehine bir araç olarak inşa eder. Benjamin’in Şiddetin Eleştirisi Üzerine (1921) ve Tarih Kavramı Üzerine (1940) yazıları ise hukuk, şiddet, egemenlik kavramlarını Schmitt’le birlikte, olağanüstü hâl kavramını ise Schmitt’e karşı temellendiriyor. Elinizdeki çalışma olağanüstü hâl teorisi üzerinden Schmitt …
Makale Çevirisi

Cezalandırma Üzerine

John Stuart Mill Türkçesi: Muzaffer Dülger Çeviride kullanılan kaynak metin: John Stuart Mill, “On Punishment”, Essays On Equality, Law and Education, Collected Works of John Stuart Mill,  Vol.XXI, Ed. by. John M. Robson, University of Toronto Press, Routledge & Kegan Paul, 1984, Canada, ss. 75-81.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Victoria Dönemi Hak Tartışmalarından Üç Parça: Cornewall, Mill ve Austin

Hazırlayan ve Çeviren: Burçin Aydoğdu Victoria Dönemi Hak Tartışmalarından Üç Parça: Cornewall, Mill ve Austin Victoria devrinde (1837-1901) Birleşik Krallık (Büyük Britanya) ticaret yollarına tarihte örneği görülmemiş bir hakimiyet kurmuştu. Bu zenginlik başta Doğu Hindistan Şirketi olmak üzere krallığın sermayedarlarının girişimlerine dayanıyordu. Ülkelerin fethine varacak kadar etkili bu girişimlerin en büyük dayanağı ve teminatı ise yatırımcıların mülkiyet hakkını tanıyıp koruyan ve serbest rekabetle birlikte hem ekonomide hem siyasette liberal bakış açısını teşvik eden Büyük Britanya devlet sistemiydi. Mülkiyet başta olmak üzere haklarının …