Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 3)

Gökçe Çataloluk   Ders yılının sonunda, Hukuk Kuramı’nın epey “bereketli” üçüncü sayısıyla karşınızdayız. Alanın ana akımı dışındaki eğilimleri önemseyen yayın politikamızın açıkça ifadesini bulduğu bir sayı bu, gelecek için de umut vadediyor. İçeriğe ilişkin olarak ilk söylenebilecek olan, hukuku sanat ilişkisi içinde ele alma çabamızın devam ettiğidir herhalde.  Edebiyattan yedinci  sanata yelken açıyoruz ve Sevtap Metin, “son büyük ahlakçı” Lars von Trier’in kamerasına odaklanıyor. Ahlakî, dinsel ve hukuki göndermeleriyle Dogville ve Manderlay’i inceleyen makalesinde Metin, Brechtyen tiyatronun, kutsal metinlerin, felaket senaryolarının ve tabii …
Hakemli Makale

Lars von Trier’in Dogville ve Manderlay Filmleri ile Hukuku Düşünmek

Sevtap Metin   Özet: Lars Von Trier’in, “Amerika: Fırsatlar Ülkesi” üçlemesinin ilki olan Dogville, küçük bir grup içinde yakın/kapalı insan ilişkilerine ve kontrol ile sömürünün nasıl ortaya çıktığına odaklanmışken; ikinci filmi Mandarley, devlet iktidarının özündeki kurumlar ve araç-lar hakkındadır. Dogville, seyirciyi sosyal gerçekliğin ve insan ilişkilerinin doğal ve sabit olmayıp, değişebilir olduğunu algılamaya zorlayacak bir dizi sorun ortaya koyar. Bu bağlamda Dogville, bir yabancının gelişiyle stabilitesi, düzeni bozulan kapalı bir toplumun tepkisini sunan felsefi bir fiksiyondur. Her iki filmde Grace’in …
Hakemli Makale

İnter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi (Tarihsel Gelişim ve Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar)

Alişan Çapan   Özet: Bu makalenin amacı Inter- Amerikan İnsan Hakları Sisteminin güncel durumun analiz etmek ve kendisine özgü sorunsallarını formüle etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda, elinizdeki çalışma, odağına Inter Amerikan Sistemin bölgedeki insan haklarını geliştirme misyonunu hangi araçlarla yerine getirebileceği sorununu alır. Latin Amerika’da ortaya çıkan yeni insan hakları gerçekli(ği)kleri koruma mekanizmalarının, söz konusu sistemin normatif temellerini değiştirmeksizin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, Yapısal İhlal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, Önleyici Tedbirler, Grup Davası   …
Makale

Hukuk ve Edebiyat Dersi-Deneyim ve Bazı Gözlemler

Kıvılcım Turanlı Yücel Dostoyevski olmasaydı Hukuk ve Edebiyat dersi açılmazdı belki, aynı önerme Kafka ve Shakespeare için de kurulabilir. En azından dünya üniversitelerinde bu üç yazarın adının geçmediği tek bir “Hukuk ve Edebiyat” dersi bile yok. Anadolu  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bu dersin açılması ise adı geçen ve onlara eklenen yazarların yazdıklarının yanı sıra, Mithat Sancar, Cemal Bali Akal, Öykü Didem Aydın ve Gülriz Uygur gibi hukuk fakültesi öğretim üyelerinin açtığı yolda ilerledi. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Ders Tanıtımı: Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri

İlker Tepe Normatif hukuk disiplinleri içerisinde ceza hukukunun (ayrıcalıklı olmasa bile) ayrı bir yerinin olduğu kabul edilmektedir. Zira ceza hukuku bir insanın özgürlüğüne en yoğun ve doğrudan müdahalenin gerçekleştiği hukuk disiplinidir. Ceza hukuku açısından böyle bir nitelemeyi, gerekli gereksiz tekrarlanagelen bir “slogan” olmaktan çıkarıp anlamlı kılabilmek için insanın özgürlükle olan ilişkisinin mahiyetine yönelmek gerekir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Lon.L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler

Wibren van der Burg, Türkçesi: E. İrem Akı   Bu makalenin önceki versiyonu 10 Ocak 2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sunulmuştur. Yazar, bu makale için yaptığı araştırmalara yardımlarından dolayı Astrid van der Wal’a teşekkür eder. Çeviri, yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Lon Fuller's Lessons for Legislators Wibren van der Burg, Translated by E. İrem Akı   An earlier version of this paper was presented at the Ankara Bar Association International Law Congress, 10 January 2014. Author thanks to Astrid van der …
Makale Çevirisi

Şotoku Taişi ve 17 Maddelik Anayasası

Hazırlayan ve Çeviren: Dr. Mecit Kerem Uzun Şōtoku Taişi (574 – 622), devlet adamı, veliaht prensi ve halası İmparatoriçe Suiko’nun vekilliğini yapmış, Japon tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Sıkı bir Budizm taraftarı olan prens Shotoku Budizm’in Japonya’ya yayılmasında çok büyük pay sahibidir. UNESCO dünya mirası olan ünlü Hōryū-ji de dahil olmak üzere bir çok Budist tapınağı yaptırmıştır. Çin ile ekonomik, sosyal kültürel ilişkileri arttırmış, ülkenin Çin takvimine geçmesini sağlamıştır. İnsanları başarılarına göre konumlandıran, soylu olmayanların en üst seviyeye çıkmasının da mümkün olduğu …