Editörden

Editör'den... (2024, Cilt: 9 Sayı: 1)

Hazal Gül & Yusuf Enes Karataş “Ev” “Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın.  Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın;  aynı evlerde kır düşecek saçlarına.  Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.” (Konstantinos Kavafis, “Şehir”) Çok değil, henüz 5-6 yıl öncesinde hukuk teorisine ilgi duyan lisans öğrencileri olduğumuz vakitlerde,Hukuk Kuramı dergisi bizler için bir “ev” idi. Birtakım teknik tartışmalara sıkıştırılmış hukuk âleminde nefes almamızı sağlayan bu derginin sorumluluğu artık bizim omuzlarımızda. Bir önceki sayımızı açarken bunun “Kıymetini bilmeli!” demiştik. Bu sayımızı da “Sorumluluğu bilmeli!” …
Hakemli Makale

İkili Cinsiyet Sistemi, Transların ve/veya Nonbinary’lerin Tanınması ve Cinsiyetlendirilmiş Hukuki Özneliğin Sınırlılığı Karşısında Cinsiyetsiz Bir Hukukun Olasılığı

İ. Tuana Öztunçel Özet: Çalışmanın temel amacı, mevcut yasal cinsiyet kategorilerinin toplumsal yaşamın gerekliliklerini karşılamakta yetersiz kaldığı önermesini ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda queer hukuk kuramı içerisinde gelişim gösteren eleştirel yaklaşımlardan yararlanılmıştır. İlk bölümde cinsiyetin ne olduğu, cis-cinsiyetçilik, heteronormativite ve ikili cinsiyet sisteminin yeniden üretimi gibi tartışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde hukukun cinsiyetle kurduğu ilişki ele alınmış ve üçüncü bölümde çeşitli devletlerdeki hukuki tanınma deneyimlerine yer verilmiştir. Üçüncü cinsiyet kategorilerine izin veren kimi devletler mevcut bulunsa da kapsayıcılık ve asimilasyon arasındaki bulanıklaşan sınırlar …
Hakemli Makale

Hayalet, Adalet, Siyaset

Ezgi Duman   Bu çalışmanın maksadı hayalet, adalet ve siyaset arasındaki ilişkiyi hem güncel hem de felsefi boyutuyla tartışmaktır. Bu doğrultuda hem kayıplar, hayatta olmayanlar hem de Marx ve Engels'in Komünist Manifesto'da bahsettiği “komünizm hayaleti” bağlamında, hayaletin geri gelerek musallat oluşunun etkilerinden bahsedilmiştir. Bu etkiler çağımıza musallat olmuş unutma hastalığına ve siyasetsizleştirmeye karşı birtakım imkânlar barındırmaktadır. Zaten tam da bu noktadan kapı, mesiyanik dar kapı, imkân ve adalet fikrine açılmaktadır. Benjamin’in bahsettiği gibi, geçmiş yıkıntılarla dolu olsa da tarihsel materyalist gerekirse saatleri …
Makale

Tekinsiz Buluşmalar, Çifte Çıkmazlar, Çatallanan Yollar: Neoliberal Çöküş Çağında Feminist Eleştirinin Akıbeti

Alev Özkazanç   Queer ve feminist aktivizme ilişkin bir takım güncel semptomlara dikkatinizi çekerek başlamak istiyorum. Belirli bir ruh halinin, çok da iyi olmayan ruh halinin belirtileri bunlar. Bu semptomlar hem güncel eleştirel düşünceye hem de iktidar, yasa ve hukukla ilgili tartışmalara ışık tutacak şekilde analiz edilmeyi hak ediyor. Öncelikle semptom derken, bunların herkese semptom gibi görünmediğini, tersine normal bir durum ya da parlak bir direniş biçimi olarak algılandığını belirtmek gerekir. Öte yandan bunlar sadece bana değil, başka pek çok kişiye de …
Makale

Genel Nitelikli Teorik Hukuk Bilim ve Eğitim Disiplinlerinin Türkçede İsmi Sorunu

Mehman A. Damirli   Türkiye’de genel nitelikli teorik hukuk bilim dalının ismine ilişkin genel kabul görmüş bir yaklaşım yoktur. Bu bilim dalı için onun tarihî gelişim süreci boyunca çeşitli isimler kullanılmıştır: “hukukun umumî esasları” (Arsal, 1937), “hukukun umumî prensipleri” (Yörük, 1949), “genel hukuk bilgisi” (Hirş, 2001: 19)1, “genel hukuk teorisi” (Çağıl, 1971; Aral, 1975; Özbilgen, 1976; İzveren, 1994; Işıktaç, 1991, 2015, 2021; Yörükoğlu, 1982; Aktaş, 2018; Karahanoğulları, 2002; Oğuz, 2002), “umumî hukuk nazariyesi” (Çağıl, 1971), “hukuk umumî nazariyesi”/“hukuk umumî teorisi” (Kunter, 1989, …
Makale

Hukuk Düşüncesi Çalışma Grubu İki Yılın Ardından

Buğrahan Fertellioğlu Türkçe hukuk düşüncesinde geniş kapsamlı bir teori eksikliği herkesin iyi bildiği bir hakikat. İstisnai olarak kaleme alınan metinleri bir kenara bırakacak olursak, alanda eser veren araştırmacılar -biraz da akademik yazı pratiğinin cesaret kırıcı hakem ve jüri uygulamaları nedeniyle- araştırma konularının teorik yönlerini öne çıkaran ve küçük de olsa yeni bir perspektif öneren metinler yazmaktan imtina ediyorlar. Bu eksiklik hem ceza hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku gibi hukuk disiplininin tekil alanlarındaki çalışmalar, hem de hukuk teorisini daha geniş …
Makale Çevirisi

Adikia: Komünizm ve Haklar Üzerine

Costas Douzinas Türkçesi: Yusuf Enes Karataş   Çeviride kullanılan orijinal metin: Costas Douzinas, “Adikia: On Communism and Rights”, Critical Legal Thinking, https://criticallegalthinking.com/2010/11/30/adikia-on-communism-and-rights/. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Hukuk Kuramı dergisi, hukuk-kuramsal çalışmaların paylaşılabileceği bir mecra olmayı hedefliyor ve hukuk kuramı kavramının geniş bir perspektifle ele alınmasının ve çok-disiplinli çalışmaların gerekliliğini savunuyor. Bu çerçevede yapacağınız hukuk- kuramsal tüm katkılarla beraber hukuk kuramına dair tartışmaları, literatürü sürdürmeyi ve geliştirmeyi istiyoruz. Yılda 3 sayı olarak internet üzerinden yayınlanan ve hakemli bilimsel bir dergi olan Hukuk Kuramı'nın 2024 yılı Ocak ayında çıkacak sayısına katkılarınızı bekliyoruz. Yazı son teslim tarihi: 8 Aralık 2023 Sayı editörleri: Yusuf Enes Karataş-Hazal Gül Yazılarınızı hukukkurami@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Yayın koşullarımız için …