Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 3)

Kasım Akbaş   Eleştiri anaakımlaşabilir mi? Soruyu daha doğru şekilde şöyle ifade edebiliriz: Anaakım haline geldiyse eleştiri hâlâ eleştirme potansiyelini taşıyor mudur? Türkiye’de hukuka ilişkin eleştirel bir perspektif ortaya koymaya çalışanlar bugünlerde eleştirilerini yöneltebilecekleri bir nesneden yoksun kalmış gibiler. Bu durum ikili bir ruh hali yaratıyor: Bir yandan muhataplarını mevcut hukuk sisteminin tutarlılık, öngörülebilirlik, bütünsellik iddiasında bulunması gerektiğine ikna etmeye çalışmak; öte yandan, aslında bu iddialarda bulunan hiç bir hukuk sisteminin bu gerekleri karşılayamayacağını dile getirmek. Türkiyeli eleştirel hukukçular, eleştiri nesnelerini kendileri oluşturma …
Hakemli Makale

Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı Olabilir mi?

Gökçe Çataloluk Özet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme olanaklarını araştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Brecht, yabancılaşma, hukuk, eleştirel kuram, Üç Kuruşluk Opera, olağanüstü hal   Abstract: Bertolt Brecht was not only …
Hakemli Makale

Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları

Dilşad Çiğdem Sever   Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı …
Makale

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: LGBT Bireyler Konuşuyor

Ebru Ertekin ve Senem Uçar LGBT nedir? Bizim serüvenimiz böyle başladı.  Sıradan bir günde, herhangi bir derste tanıştığımız; aslında çoğumuz için de öylece söyleyip geçtiğimiz bir kavramdı. Çoğumuz LGBT deyip geçerken bu kavramın içeriği bizim için merak unsuruydu. Ufak ufak araştırmalar, tanıştığımız bireyler ve hocalarımız vasıtasıyla bu 'sıradan kavram' bizim için incelikli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi, aslında ülkemizin hiç durmadan kanayan bir yarası olduğunu da böylece fark etmiş olduk.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)