Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 2)

Melike Belkıs Aydın   Mart-Nisan aylarında iki çok değerli hocamızın ölüm haberiyle sarsıldık. Prof. Dr. Cahit Can ile dergimiz danışma kurulunda da yer alan Prof. Dr. Mehmet Yüksel hocalarımızın kaybı bizi derinden yaraladı. Şaşkınlık ve üzüntü içinde öylece kalakaldık. Hukuk Kuramı ailesi olarak kıymetli hocalarımızı saygıyla anıyoruz.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)       İçindekiler ve künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)
Makale

Vecdi Aral’ın Hukuki Yorum Anlayışı

Ertuğrul Uzun   Bu tebliğde, yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Vecdi Aral’ın hukuki yorum anlayışını ele alacağım. Bu konuyu sunmaya ilk karar verdiğimde, işin doğrusu, aklımda hazır bir şablon vardı. Daha önce sunduğum bir tebliğ için yaptığım hazırlık çerçevesinde Türk hukuk literatürünün hukuki yorum konusundaki genel eğilimini çıkarmış ve bu eğilimin sorunlarına işaret etmiştim. Aral’ın eserlerini de daha önceden birkaç defa okuduğum için onu hangi çerçeveye oturtacağımı ve hangi noktalardan eleştireceğimi biliyordum. Daha doğrusu bildiğimi zannediyordum. Ancak tebliği hazırlamak amacıyla Aral’ın Hukuk ve …
Makale Çevirisi

Yöntembilim, Tarihsel

Jan Shcröder   Çev.: Melike Belkıs Aydın   Makalenin aslı IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie’de “Methodenlehre , historisch” adıyla  ilk kez 25.08.2013 tarihinde yer aldı. Çeviri, yazarın izniyle yayınlanmıştır.   The original text of the article was published in IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie at 25.08.2013 under the title “Methodenlehre, historisch”. Translation is published with the permisson ofthe author.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Dünyadan

Dünyanın Hukuk Kuramı

Koordinatör   Furkan Kararmaz       Hazırlayanlar   Furkan Kararmaz   Dilara Buket Tatar       Law and Philosophy ve Oxford Journal of Legal Studiesdergilerinin 2015 yılı yayınlarından seçme makalelerin kısa tanıtımı.       Tam metin için tıklayınız. (PDF)