Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 6)

Ahmet Halûk Atalay   Dergimizin bu sayısı hukuk öğretimi, özellikle de kuramın hukuk öğretimindeki yeri konusuna eğilmiş oldu. İkincisi Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ''Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi''nin kayda değer çizgilerini bize Çağatay ŞAHİN aktarıyor. İstanbul Barosuyla Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinin İstanbul Üniversitesinde geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen ''Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar'' toplantısının son oturumunu oluşturan yuvarlak masanın kayıt çözümleri ve toplantıya temel alınan metni ise Ertuğrul UZUN'un sunuşu ile sayfalarımıza taşıyoruz. Ses kayıtlarının metne dönüşümünde Melike Belkıs AYDIN üstlendi.   Tam metin …
Hakemli Makale

Dergi Kapatan Yazı: "Edebiyat ve Hukuk"

Ersoy Topuzkanamış Özet: Türkiye’nin uzun süre yayımlanmış önemli dergilerinden olan Servet-i Fünun, edebiyat-ı cedide topluluğunun oluşması, gelişmesi ve dağılması aşamalarında temel yayın organı olmuştur. Topluluğun dağılması Hüseyin Cahit (Yalçın)’in derginin 553. sayısında yayımladığı Edebiyat ve Hukuk başlıklı tercüme makalesinin jurnal edilip derginin padişah tarafından geçici olarak kapatılmasıyla olmuştur. Makalede hiç yer almayan ve kastedilmeyen düşünceler Saray’a bildirilmiş, padişah II. Abdülhamit de derginin kapatılarak sorumluların sürgüne gönderilmesini istemiştir. Fakat sorgulamalar neticesinde jurnalin asılsız olduğu anlaşılarak derginin yayın hayatına devam etmesi ve …
Toplantı Kaydı

Hukuk Felsefesini Anlatmak - Yuvarlak Masa Toplantısı

KONUŞMA KAYDI ÇÖZÜMÜ Moderatör: A. Halûk ATALAY Tartışmacılar: Yasemin IŞIKTAÇ, M. Tevfik ÖZCAN, A. Ulvi TÜRKBAĞ, Gökçe ÇATALOLUK, Fahma İrem ÇAĞLAR, Engin TOPUZKANAMIŞ, Rabia SAĞLAM   Hukuk Felsefesini Anlatmak başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı, 7 Kasım 2014’te, HFSA 2014’ün özel oturumu olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanları Kasım Akbaş, A. Halûk Atalay, Melike Belkıs Aydın ve Ertuğrul Uzun’un önerisiyle yapılan toplantıya davet edilen katılımcılar, öneri sahiplerinin kaleme aldığı metin üzerine tartıştılar. Metin, Hukuk Felsefesi dersine ilişkin temel soruları soruyordu ve organizatörlerin amacı meslektaşlarının …
Makale

Bir Hukuk Öğretimi Kongresinin Daha Ardından...

Çağatay Şahin 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde gerçekleşen II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi birçok konuyu gündeme getiren oldukça verimli bir ortama sahne oldu. Dört gün süren kongre, aralarında Filistin, Kosova, İtalya, Meksika, ABD, Almanya gibi birçok ülkeden akademisyen, avukat, noter, yargıç ve savcının da katılımlarıyla bir yandan karşılaştırmalı olarak hukuk eğitimindeki durumu, öte yandan mezuniyet sonrası meslek seçimi ve meslekî sorunları gündeme getirdi. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Hukuk Normu Üzerine Bir Not

Ertuğrul Uzun Bu kısa yazı, “hukuk kuralı” ile “hukuk normu” arasında kendimce yaptığım ayırıma (Uzun 2014a; Uzun 2014b)dair bir açıklama teşebbüsüdür. Böyle bir açıklama ihtiyacı, iki meslektaşımın, yaptığım ayırımı belirsiz bulmalarından kaynaklandı. Akademide son zamanlarda hiç olmadığı kadar tartışmasız bir dönem yaşadığımız için, isimlerini minnetle anmak isterim: Sayğıdeğer hocam Prof.Dr. Gülriz Uygur, 2014 yazında, Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hukuk Felsefesi Yaz Okulu’nda verdiğim dersi dinlemiş ve dersin kapanışını yaparken söz konusu ayırımın belirsizlik taşıdığını belirtmişti.   Tam metin için …
Makale Çevirisi

Hukuk Nesnesi

Evgeny Pashukanis Orijinal metin, Sovyet Devlet ve Hukuk Ansiklopedisi’nin (1925-1927) ilgili maddesidir. İngilizce tercümesi Evgeny Pashukanis, Selected Writings on Marxism and Law (eds. P. Beirne & R. Sharlet), London & New York, 1980 içerisinde yer almaktadır; Türkçeye tercümesi ise İngilizce çevirmeni Peter Maggs’in izniyle yapılmıştır. Copyright © Peter B. Maggs The Object of Law The original text is the related entry of the Soviet Encyclopedia of State and Law (1925-1927). The English translation appeared in Evgeny Pashukanis: Selected Writings on Marxism and …
Söyleşi

Kopuz, Lunapark, Disiplin, Sessizlik… Atölyeden Akademiye Engin Topuzkanamış

Söyleşi: Gökçe Çataloluk Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, hukuk felsefesi ve sosyolojisi çalışan dostumuz Yard. Doç.Dr. Engin Topuzkanamış’ın Kopuzî Engin mahlasıyla müzik yaptığını, üstüne bir de bu adı taşıyan enstrüman atölyesi olduğunu öğrendiğimiz günden beri kendisinin peşindeyiz. İmkân ve imkânsızlıklarıyla hukukçunun böylesi bir varoluşunu konuşmak istiyoruz çünkü.  Okuyacağınız söyleşi, kendisi için hazırlanan soruları aşıp başka mecralara aktıkça serbest bırakılmış bir sohbet haline geldiyse; İstanbul akşamına, müziğe ve çaya edeceğimiz bir teşekkür var demektir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)