Künye

  
Hukuk Kuramı yılda 3 sayı olarak internet üzerinde yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir.Yayın dönemleri Ocak, Mayıs ve Eylül aylarıdır.e-ISSN: 2148-7413Sahibi/YayıncıGökçe Çataloluk Hukuk Kuramı EditörüYusuf Enes Karataş Yayın Kurulu*Kasım AkbaşArca AlpanAhmet Melihşah ÇevlikEzgi DumanAli ErdoğanHazal GülGönenç HacaloğluBuket KaramanYusuf Enes KarataşIrmak Kepenek SekreteryaAli Erdoğan DizgiHazal Gül 
 


 


Danışma Kurulu*Barkın Asal (İstanbul Üniversitesi)Nazime Beysan (Doğu Akdeniz Üniversitesi)Harun Bodur (Erciyes Üniversitesi)Fatma İrem Çağlar GürgeyToros Güneş Esgün (Hacettepe Üniversitesi)Serkan Gölbaşı (Uludağ Üniversitesi)Remzi Orkun Güner (Kadir Has Üniversitesi)Birden Güngören Bulgan (Galatasaray Üniversitesi)Altan Heper (Özyeğin Üniversitesi)Hasan Serdar Hoş (Atılım Üniversitesi)Yasemin Işıktaç (İstanbul Üniversitesi)Buket Karaman (Kocaeli Üniversitesi)Furkan Kararmaz (Akdeniz Üniversitesi)Muharrem Kılıç (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)Sevtap Metin (İstanbul Üniversitesi)Cansu Muratoğlu Kaçar (İstanbul Bilgi Üniversitesi)Mehmet Tevfik ÖzcanYasemin Özdek (Yakın Doğu Üniversitesi)Nadire Özdemir (Ankara Üniversitesi)Rabia Sağlam (Kocaeli Üniversitesi)Şule Şahin Ceylan (Marmara Üniversitesi)Engin Topuzkanamış (Dokuz Eylül Üniversitesi)Ahmet Ulvi Türkbağ (İstanbul Medipol Üniversitesi)Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi)Özge Yücel Dericiler (Özyeğin Üniversitesi)Ülker Yükselbaba (İstanbul Üniversitesi)  * İsimler soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır.


Arşiv