Editörden

Editör'den... (2023, Cilt: 8 Sayı: 1)

Ezgi Duman Kafka'nın Mavi Oktav Defterlerinde dediği gibi, yasanın sesini aralıksız duyuyoruz. Bundan şimdilik ve belki sonrası için de kaçış yok gibi görünüyor. Yasanın bazen dümdüz bazen de kendi bindiği dalı keserek hayatımıza daha fazla hükmettiği, yani sesini daha gür çıkardığı zamanlardan geçtiğimiz de aşikâr. Böyle zamanlarda yasayı farklı suretleriyle tartışmak, menşeini, membaını, haliyle maksadını, -varsa şayet böyle bir yer- varacağı mahalli yeniden soruşturmak, ilk bakışta görünenin aksine daha manidar olsa gerek. Haliyle elinize almış olduğunuz bu dergiye hayat ve bugüne kadar emek verenlere müteşekkir olmamak elde değil. Bu manidar faaliyete yenilenmiş bir yayın kurulu olarak devam ediyoruz. Bir başka ifadeyle bize Hukuk Kuramı dergisi daha evvelki emektarlarından yadigâr kalmış bulunuyor. Bu sebeple yeni olmanın ve uzun bir aradan sonra yeni bir sayı çıkarmanın heyecanından fazlası mevzubahis olan.  Tam metin için tıklayınız. (PDF)Künye ve içindekiler için tıklayınız. (PDF)Sayının tamamı için tıklayınız. (PDF)