Hakemli Makale

İkili Cinsiyet Sistemi, Transların ve/veya Nonbinary’lerin Tanınması ve Cinsiyetlendirilmiş Hukuki Özneliğin Sınırlılığı Karşısında Cinsiyetsiz Bir Hukukun Olasılığı

İ. Tuana ÖztunçelÖzet: Çalışmanın temel amacı, mevcut yasal cinsiyet kategorilerinin toplumsal yaşamın gerekliliklerini karşılamakta yetersiz kaldığı önermesini ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda queer hukuk kuramı içerisinde gelişim gösteren eleştirel yaklaşımlardan yararlanılmıştır. İlk bölümde cinsiyetin ne olduğu, cis-cinsiyetçilik, heteronormativite ve ikili cinsiyet sisteminin yeniden üretimi gibi tartışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde hukukun cinsiyetle kurduğu ilişki ele alınmış ve üçüncü bölümde çeşitli devletlerdeki hukuki tanınma deneyimlerine yer verilmiştir. Üçüncü cinsiyet kategorilerine izin veren kimi devletler mevcut bulunsa da kapsayıcılık ve asimilasyon arasındaki bulanıklaşan sınırlar sebebiyle transların ve/veya non-binary’lerin tam anlamıyla bir hukuki özneliğe sahip olabilme imkanının bulunup bulunmadığı sorusu önem kazanmış durumdadır. Son bölüm, hukukun cinsiyetten arındırılması imkanına yönelik tartışmalar ekseninde şekillenmektedir. Yeni imkanlar tartışılırken bir çoğunluk ve çokluk olarak toplumun mevcut talepleri doğrultusunda şekillenen bir toplumsal yaşam değil, cis-heteronormatif olmayan bir yaşayabilirliğin koşullarını yaratabilecek bir yaşam tahayyülü esas alınmıştır.Anahtar Kelimeler: İkili cinsiyet, Yasal cinsiyet, Non-binary, Trans, Tanınma, Kuir THE BINARY GENDER SYSTEM, RECOGNITION OF TRANSGENDER AND/OR NONBINARY PEOPLE AND THE POSSIBILITY OF A GENDERLESS LAW IN THE FACE OF THE LIMITATIONS OF GENDERED LEGAL PERSONHOODİ. Tuana Öztunçel (they/them)Abstract: The main aim of the study is to put forward the proposition that existing legal gender categories are insufficient to meet the requirements of social life. To this end, critical approaches developed within queer legal theory were utilized. In the first part, discussions such as what gender is, cis-sexism, heteronormativity and the reproduction of the binary gender system are included. In the second part, the relationship between law and gender is discussed and in the third part, the experiences of legal recognition in various states are presented. While there are some states that allow third gender categories, the blurring boundaries between inclusion and assimilation have raised the question of whether transgender and/or non-binary people have the possibility of full legal subjectivity. The last section is shaped around the debates on the possibility of de-gendering the law. While discussing new opportunities and ways, the vision of this study has been to create an environment for non-cis-heteronormative livability instead of an environment shaped by societal expectations based on the multiplicity and majority. Keywords: Gender binary, Legal gender, Non-binary, Transgender, Recognition, Queer Tam metin için tıklayınız. (PDF)