Makale

Medeni Kanun ve Tarihçi Hukuk Okulu: Cumhuriyet’in Hukuk Kavramı Üzerine Notlar

Buğrahan Fertellioğlu Medeni hukuk iktibası Cumhuriyet tarihinin en ilgi çekici olgularındandır. Konuyla ilgili her detay hukuk araştırmaları için hâlen daha fevkalade zengin temeller sunmaktadır. Bunların başında dönemin Adalet Nazırı ve hukuk devriminin öncüsü Mahmut Esat Bozkurt’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17 Şubat 1926 tarihli oturumunda sunduğu, bir ölçüde tüm hukuk devriminin ruhunu içinde barındıran Türk Kanunu Medenisi’nin genel gerekçesi yer alır. Tam metin için tıklayınız. (PDF)