Hakemli Makale

Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme,

Esra Demir-GürselÖzet: Bu yazı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova - Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda iki farklı ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasında yapılan ayrım tartışılmıştır. Hudoyberganova - Özbekistan kararında Komite'nin bu iki özgürlük arasındaki ayrım konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenirken, Leyla Şahin - Türkiye kararında bu ayrımın çok daha katı bir biçimde yorumlandığı ileri sürülmüştür.Anahtar Kelimeler: Din özgürlüğü, dinini dışarı vurma özgürlüğü, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara dair Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesiAbstractThe aim of this article is to analyze the judgment of the United Nations Human Rights Committee in Hudoyberganova v. Uzbekistan and the judgment of the European Court of Human Rights in Leyla Şahin v. Turkey. Based on these two judgments addressing bans on veiling in two different national contexts, the article discusses the distinction made between freedom of religion and freedom to manifest religion. It is argued that the Human Rights Committee's interpretation of the distinction is capable of accommodating the complexities of religiosity, whereas the European Court of Human Rights seems to remain blind to them.Keywords: Freedom of religion, the right to manifest religion, article 9 of the European Court of Human Rights, article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Tam metin için tıklayınız. (PDF)