Hakemli Makale

Almanya’da Hukuk Sosyolojisi Dersleri ve Kitapları Konusunda Bir İnceleme

Altan Heper

 

Özet: Bu yazının bir kaç amacı bulunmaktadır. Amaçlarından biri Almanya’da Hukuk Sosyolojisine ilișkin okuyucuya genel bir izlenim kazandırmak, Hukuk Sosyolojisi derslerinin üniversitelerde ve hukuk eğitiminde konumu, hukuk sosyolojisiyle ilgilenen akademik çevreyle ilgili genel bir bilgi vermektir. Bu amaç çerçevesinde Almanya’da Hukuk Sosyolojisinin doğumundan itibaren I.Dünya Savașı öncesi ve 2. Dünya savașından günümüze kadar olan durumu incelenmektedir. Almanya Eugen Ehrlich ve Max Weber gibi Hukuk Sosyolojisinin kurulușuna damgasını vurmuș, Theodor Geiger, Niklas Luhmann gibi dünya çapında takdir edilen hukukçu-sosyologların yetiștiği bir ülkedir. Ülkemizin hukuk hayatında önemli bir isim Ernst E. Hirsch de Alman Hukuk Sosyolojisinde önemli bir isimdir. Makalenin diğer bir amacı Hukuk Sosyolojsine Giriș (ders) kitaplarıyla ilgili Türk okuyucunun bir fikir edinmesini sağlamaktır. Bunun için için üç ders kitabı örnek olarak detaylarıyla ele alınmıștır. Bu kitaplar, Thomas Raiser’in Hukuk Sosyolojisinin Temelleri (6 baskı), Manfred Rehbinder’in Hukuk Sosyolojisi (7 baskı) ve nispeten yeni bir kitap olarak Susanne Bäer’in Hukuk Sosyolojisi (2 baskı) kitaplarıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Seçimlik ders olarak Hukuk Sosyolojisi, Eugen Ehrlich, Max Weber, Theodor Geiger, Niklas Luhmann, Ernst E. Hirsch, Thomas Raiser, Manfred Rehbinder, Susanne Bäer, Teorik Hukuk Sosyolojisinin öncüleri, Pratik Hukuk Sosyolojisi

 

A REVIEW ON THE SOCIOLOGY OF LAW COURSES AND BOOKS
IN GERMANY


 

Abstract: This article has a number of goals. One of them is to provide the reader with a general perspective on the sociology of law in Germany, and to inform them about the status of sociology of law lectures in universities and law faculties, as well as general information about academic circles that are involved in conducting research about the sociology of law. As such, the article concerns itself with the era spanning from the birth of the field in pre-World War I Germany to post-World War II and contemporary Germany. Germany is country that has served as the birthplace to eminent sociologists such as Eugen Ehrlich and Max Weber, who have made a mark in history as the founders of the field, as well as the likes of Theodor Geiger and Niklas Luhman, who have become worldwide renowned academicians in the field. Another eminent academician, Ernst Hirsch, who has also played an important role in the legal history of our country, is a noteworthy figure in the field in Germany. Another goal of the article is to inform the Turkish reader about introductory textbooks in the field. Within this framework, three textbooks are reviewed in detail: The Basics of the Sociology of Law by Thomas Raiser (6th ed.), The Sociology of Law by Manfred Rehbinder (7th ed.) and The Sociology of Law by Susanne Baer (2nd ed.), a relatively recent addition.

Keywords: Sociology of law courses as voluntary lectures, Eugen Ehrlich, Max Weber, Theodor Geiger, Niklas Luhmann, Ernst E. Hirsch, Thomas Raiser, Manfred Rehbinder, Susanne Bäer, the pioneer of the theoretical sociology of law, the pratical sociology of law

 

Tam metin için tıklayınız. (PDF)