Editörden

Editörden (2016 Sayı 6, 2017 Sayı 1)

Gökçe Çataloluk Hukuk Kuramı’nın üçüncü yaşını idrak ettiğimiz bu sayıda, tam da olması gerektiği gibi, genç imzalarla karşınızdayız. İlk makalemiz hakemli ve uluslararası hukuk açısından yeni bir gelişme olarak, silahlı insansız hava araçlarını tartışmaya açıyor. Yazarı Can Şimşek. İkinci makalemiz, Ulaş Karadağ imzasıyla, kapitalist devletin içinden geçtiği koşullarda “biz” kavramını irdeliyor. Dergide son olarak ise Laurie Shrage’nin yeni evlilik biçimlerini teorik boyutuyla ele aldığı bir makalesini, Defne Topçu’nun çevirisiyle bulacaksınız. İyi okumalar…   Tam metin için tıklayınız. (PDF) İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Uzaktan Kumandalı ve Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası İnsancıl Hukuka Etkisi

Can Şimşek   Özet: Günümüzün teknolojik gelişme ivmesi, her alanda olduğu gibi savaş alanında da açık bir zihinle yüzleşmemiz gereken hukuki ve etik sorunsallar ortaya çıkartmaktadır. Havada, karada ve denizde insansız silahlı araçlar giderek yaygınlaşmaktadır. Uzaktan kumandalı ve otonom silahlar devletlere askeri verimlilik, silahlı kuvvetlerin potansiyel hedef olmasının önüne geçilmesi, sivil zayiatın minimize edilmesi ve askere alımlara karşı toplumsal direnişin azalması bakımından avantajlar vaat etmektedir. Ayrıca bu silahların üretimi, bakımı ve kullanımı daha ucuzdur. Bu gelişme çatışma maliyetini ekonomik ve sosyal anlamda …
Makale

Kapitalist Devlet Rasyonalitesi Üzerine: “Güçlü Devlet” ve “Biz” İdeolojisi

Ulaş Karadağ   Trump’ın başkan seçilmesinden bir süre sonra criticallegalthinking.com’da isimlerini güncel eleştirel teoriden bildiğimiz Drucilla Cornell ve Stephen D. Seely imzalı Seven Theses on Trump (Trump Üzerine Yedi Tez) başlıklı bir yazı yayımlandı. Trump hareketinin faşizm olarak anlaşılması gerektiğini söyleyen yazarlar, onun faşistten ziyade bir otokrat olduğu düşüncesine karşı olduklarını, her faşistin aynı zamanda bir otokrat olabileceğini ve fakat faşizmi otokrasiden ayıran şeyin tam da kitle desteği boyutu olduğunu belirtiyorlar (Cornell ve Seely, 2016). Faşizmle kitle desteği arasındaki ilişkiye dair bu …
Makale Çevirisi

Evliliği Yeniden Düzenlemek: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Laurie Shrage   Çev.: Defne Topçu   Makelenin aslı: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach,  Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. Bu çevirinin Hukuk Kuramı’nda yayınlanabilmesi için çeviri ve yayın iznini dergi adına Florida Uluslararası Üniversitesi satın almıştır. Desteği için Florida Uluslararası Üniversitesi’ne ve bu konudaki yardımları için yazara ayrıca teşekkür ederiz. Original article: Laurie Shrage (2013), Reforming Marriage: A Comparative Approach, Journal of Applied Philosophy, 30(2), doi:10.1111/japp.12012. In order to publish this translation in Hukuk Kuramı, the translation and publication rights of …
Editörden

Editörden (2016 Sayı 4-5)

Ahmet Halûk Atalay   Bu sayımızda iki hakemli makale bir de çeviri yer alıyor. Makalelerden ilki Göktürk Öcal'a ait. ''Hukuk ve Sinema'' disiplini bağlamında değerlendire-bileceğimiz çalışma ''Beyazperdeyi yırtan bir haykırış: Cezayir Savaşı'' başlığını taşıyor. İkinci makale ise Fatma Süzgün Şahin'in kolektif sorumluluğu tartıştığı aynı bir çalışma ... Bir de çevirimiz var: Furkan Kararmaz, John Dewey'in ''Hukuk Felsefem'' başlıklı makalesini dergimiz aracılığıyla Türkçeye taşıyor.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)   İçindekiler ve künye için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Beyazperdeyi Yırtan Bir Haykırış: Cezayir Savaşı

Göktürk Öcal   Özet: Hukukun teori ve pratiği, sadece kanun metinleri, mahkeme salonları ya da fakülte sıralarında değil; güzel sanatlarda da iz bırakır. Bu nedenle, “yedinci sanat” olarak adlandırılan sinemada da hukuku görmek mümkündür. Bu çalışmada, İtalyan yönetmen Pontecorvo’nun Cezayir Savaşı filmi, analiz edilmektedir. Çalışmanın temel iddiası, yönetmen ve filmin, sömürgeci kodları ifşa ederek şiddete ve ezen-ezilen ilişkisine dikkat çekerken politik sinema bilinci taşıdığıdır. Anahtar Kelimeler: Cezayir Savaşı, Pontecorvo, politik film, üçüncü sinema kuramı, sömürgecilik A SHOUT WHICH RIPS UP THE SILVER SCREEN: THE …
Hakemli Makale

Kolektif Sorumluluk

Fatma Süzgün Şahin   Özet: Kolektif sorumluluk, genel bir kabulle, ilkel bir sorumluluk anlayışı olarak görülmekteyse de kolektif sorumluluk fikrine sıcak bakan düşünürler mevcuttur. Onların görüşlerini gerek grupların ahlaki fail olamayacağı gerekse grupların, bireylerinden bağımsız olarak tek başlarına niyetlerinin söz konusu olamayacağı temelinde eleştiren görüşler de mevcuttur. Bu kısa çalışmada her iki görüş de özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ahlaki Sorumluluk, Kolektif Sorumluluk, Nedensel Sorumluluk, Hesap Sorulabilirlik,  Ahlaki fail   COLLECTIVE RESPONSIBILITY Abstract: Although collective responsibility is generally considered as a primitive way of understanding responsibility, still …
Makale Çevirisi

Hukuk Felsefem

John Dewey Çev.: Furkan Kararmaz Makalenin aslı: John Dewey, My Philosophy of Law, My Philosophy of Law: Credos of Sixteen American Scholars, Boston Law Book Co., Boston, 1941, ss. 73-85.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 3)

Kasım Akbaş   Eleştiri anaakımlaşabilir mi? Soruyu daha doğru şekilde şöyle ifade edebiliriz: Anaakım haline geldiyse eleştiri hâlâ eleştirme potansiyelini taşıyor mudur? Türkiye’de hukuka ilişkin eleştirel bir perspektif ortaya koymaya çalışanlar bugünlerde eleştirilerini yöneltebilecekleri bir nesneden yoksun kalmış gibiler. Bu durum ikili bir ruh hali yaratıyor: Bir yandan muhataplarını mevcut hukuk sisteminin tutarlılık, öngörülebilirlik, bütünsellik iddiasında bulunması gerektiğine ikna etmeye çalışmak; öte yandan, aslında bu iddialarda bulunan hiç bir hukuk sisteminin bu gerekleri karşılayamayacağını dile getirmek. Türkiyeli eleştirel hukukçular, eleştiri nesnelerini kendileri oluşturma …
Hakemli Makale

Soho Bildiğiniz Gibi yahut Ustura Mackie’nin Gözleri - Brecht’in Hukuk Kuramına Katkısı Olabilir mi?

Gökçe Çataloluk Özet: Bertolt Brecht, sadece bir oyun yazarı ve şair değil; 20. yüzyıl sanatını kökten dönüştüren bir kuramcıdır. Onun sanat kuramı, değdiği konularda başka alanlarda da yaratıcı, eleştirel düşünceyi kışkırtan bir iç mantığa sahipti. Elinizdeki çalışma- yazarın hukukun cevherini ele aldığı eserlerinden sayılmasalar da- Üç Kuruşluk Opera ve Beş Kuruşluk Roman çerçevesinde, olağan ve olağanüstü kavramlarına değinerek eleştirel hukuk kuramının Brecht’ten faydalanabilme olanaklarını araştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Brecht, yabancılaşma, hukuk, eleştirel kuram, Üç Kuruşluk Opera, olağanüstü hal   Abstract: Bertolt Brecht was not only …