Makale

Hukuk ve Edebiyat Dersi-Deneyim ve Bazı Gözlemler

Kıvılcım Turanlı Yücel Dostoyevski olmasaydı Hukuk ve Edebiyat dersi açılmazdı belki, aynı önerme Kafka ve Shakespeare için de kurulabilir. En azından dünya üniversitelerinde bu üç yazarın adının geçmediği tek bir “Hukuk ve Edebiyat” dersi bile yok. Anadolu  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bu dersin açılması ise adı geçen ve onlara eklenen yazarların yazdıklarının yanı sıra, Mithat Sancar, Cemal Bali Akal, Öykü Didem Aydın ve Gülriz Uygur gibi hukuk fakültesi öğretim üyelerinin açtığı yolda ilerledi. Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale

Ders Tanıtımı: Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri

İlker Tepe Normatif hukuk disiplinleri içerisinde ceza hukukunun (ayrıcalıklı olmasa bile) ayrı bir yerinin olduğu kabul edilmektedir. Zira ceza hukuku bir insanın özgürlüğüne en yoğun ve doğrudan müdahalenin gerçekleştiği hukuk disiplinidir. Ceza hukuku açısından böyle bir nitelemeyi, gerekli gereksiz tekrarlanagelen bir “slogan” olmaktan çıkarıp anlamlı kılabilmek için insanın özgürlükle olan ilişkisinin mahiyetine yönelmek gerekir.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Lon.L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler

Wibren van der Burg, Türkçesi: E. İrem Akı   Bu makalenin önceki versiyonu 10 Ocak 2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda sunulmuştur. Yazar, bu makale için yaptığı araştırmalara yardımlarından dolayı Astrid van der Wal’a teşekkür eder. Çeviri, yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   Lon Fuller's Lessons for Legislators Wibren van der Burg, Translated by E. İrem Akı   An earlier version of this paper was presented at the Ankara Bar Association International Law Congress, 10 January 2014. Author thanks to Astrid van der …
Makale Çevirisi

Şotoku Taişi ve 17 Maddelik Anayasası

Hazırlayan ve Çeviren: Dr. Mecit Kerem Uzun Şōtoku Taişi (574 – 622), devlet adamı, veliaht prensi ve halası İmparatoriçe Suiko’nun vekilliğini yapmış, Japon tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Sıkı bir Budizm taraftarı olan prens Shotoku Budizm’in Japonya’ya yayılmasında çok büyük pay sahibidir. UNESCO dünya mirası olan ünlü Hōryū-ji de dahil olmak üzere bir çok Budist tapınağı yaptırmıştır. Çin ile ekonomik, sosyal kültürel ilişkileri arttırmış, ülkenin Çin takvimine geçmesini sağlamıştır. İnsanları başarılarına göre konumlandıran, soylu olmayanların en üst seviyeye çıkmasının da mümkün olduğu …
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 2)

Kasım Akbaş Hukuk Kuramı’nın yeni sayısında da, pusulamız edebiyatı göstermeye devam ediyor: Hukukun edebiyatla imtihanı... Burada “imtihan”ı “dara veya zora sokmak” değil de, “tecrübe etmek” anlamında kullandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Hukukun edebiyatla tecrübesi... Hukuk Kuramı dergisi editörleri olarak adalet hakkındaki fikirlerimiz genelde birbirini tutmuyor. Hatta hukukun adaletle ilişkisi hakkındaki fikirlerimiz de... Derginin, birbirine denk düşmeyen fikirlerin dile getirildiği bir zemin olması, zaten, en büyük dileklerimizden... Zira “müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar”.  Buna karşılık edebiyatın adalet fikri ile ilişkisi hakkında daha çok anlaşabiliriz. Belki …
Hakemli Makale

Ateş, Zincir, Tohum - Tragedyanın Dününde ve Bugününde Prometheus

Gökçe Çataloluk   Özet: “Ateş- Zincir-Tohum” adlı makale, Aiskhylos’un Prometheus Üçlemesinin günümüze kalan kısmından yola çıkarak, “ateş çalan titan”ın edebiyat tarihi içerisinde tragedyaların öldüğü çağlara kadar geçirdiği dönüşümü takip eder.  Çalışmanın savı,  biçimdeki dönüşümle paralel olarak devrimci bir kimlik kazanan kahramanın, günümüz açısından hala trajik bir anlam özelliği taşımasının sadece hukuk zemininde, özellikle de siyasi davalarda mümkün olduğudur. Sonu önceden belli yargılamalarda kahraman (sanık),  ‘kopuş savunması’ adı verilen trajik bir momentte, Prometheus arketipini yeniden üretir. Anahtar Kelimeler: Trajedi, siyasi dava, …
Makale

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimi – Sorunlar ve Muhtemel Çözüm Yolları

İsmail Büyükgümüş   Ünlü düşünür Bertrant Russell, okullarda zekâ eğitimi yerine bedensel gelişime önem vermesinden dolayı İngiltere’nin dünya liderliğini belki de imparatorluğu kaybedeceğini söylediğinde tarihler 1926 yılını gösteriyordu. Eğitimi ve eğitimin içeriğini yaşanılan veya yaşanılacak problemlerin sebebi olarak gören bu köklü anlayış hala devam ediyor. Yargı aparatı günümüzde siyasi ve hukuki tartışmaların tam odağında yer almakta. Yargı sisteminin işleyişi ile ilgili olarak veya hâkim ve savcıların yaptığı işlemlerle alakalı olarak ortaya bir sorun çıktığında da tartışmaların vardığı sonuç benzer şekilde adli …
Makale

Antik Yunan Tragedyalarında Sözün Delil Olmak Bakımından İtibarı

Vahdet İşsevenler   Bu çalışma Aralık 2013’te Anadolu Üniversitesi’nde tertip edilen Tragedya ve Hukuk sempozyumunda aynı başlıkla sunduğum tebliğin metinleştirilmesi gayretidir; hem bu çalışmanın hem de tebliğin kaynağı aynı denemedir. (Söz konusu deneme esas itibariyle sözü ve muhabbeti konu almaktadır; başlangıçtaki sözün, muhabbeti oldurduğu kabul edilmektedir.)   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevirisi

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasinin Meşruiyeti

Michel Rosenfeld, Türkçesi: Volkan Aslan   İlk olarak “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” başlığıyla Southern California Law Review’da (Vol. 74, 2001, ss. 1307-1352) yayımlanan makalenin çevirisi yazarın izniyle yayımlanmaktadır.   The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy   Translated by Volkan Aslan   The original article first appeared at Southern California Law Review (Vol. 74, 2001, pp. 1307-1352) with the title “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy” and …
Editörden

Editör'den... (2014 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay ''Hukuk idesi'' uğrunda okuyup yazanlar, Hukuk Kuramı ile bir melceye daha kavuşmuş oluyorlar. İstanbul Barosunun yayımını üstlendiği Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivinden (HFSA) sonra iki aylık bir periyodda yayımlanması öngörülen Hukuk Kuramının genel erişime açık elektronik bir yayın olarak hukuk, devlet ve toplum düşüncesi alanındaki okuryazarlığa katkı sağlayacağını umuyoruz.  Söz konusu okur-yazarlığın hukukun çok-disiplinli ele alınışlarını da kapsayacağını belirtmiş olalım.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)   Birinci sayının künyesi için tıklayınız. (PDF)