Hakemli Makale

Bir Başlangıç: Süper-Kahramanlar Evreni ve Adaletin Gözleri Bağlı Kahramanı Daredevil

Abdurrahman Saygılı   Özet: Bu makale hukuk ile süper-kahramanların ilişkisini açıklar. Makale, süper-kahraman türünün çağdaş popüler kültürün kurucu bir özelliği olduğunu sunmayı hedefler. Süper-kahraman türü aynı zamanda hukuk ile adalet arasında özel bir bağlantı kurar. Bu tür, modernite hakkındaki uzun soluklu tartışmayı tekrar gündeme getirir. Süper-kahraman öyküleri devletin meşru otoritenin bir aracı olduğu düşüncesini kimi zaman vurgularken, sıklıkla da hukuk ile hukuksuzluk arasındaki sınırın yapısını bozar. Bu bağlamda Daredevil bir hukukçudur ve Hell’s Kitchen’da organize suçla savaşır.   Anahtar Kelimeler: Süper-kahramanlar, Modernite, Daredevil, Hukuk, Adalet   SUPERHEROES UNIVERSE …
Makale

Yasa ve Tabiyet

Ergin Taşkın   13 Aralık 1914’de Kafka günlüğüne şunları yazar:  “Çalışacak yerde –hepsi bir sayfa yazdım (Mesel’in yorumu) -bitirilmiş bölümleri okudum ve kısmen iyi buldum bunları. Örneğin özellikle Mesel’den duyduğum memnunluk ve mutluluğun bedelini ödemem, hem de hiç dinlenme yüzü görmemem için hemen ödemem gerektiği bilinci içinde yaşıyorum sürekli.”    Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Makale Çevrisi

Hukuk Etiği

Beverly C. Adams   Makalenin aslı "Legal Ethics" adıyla Missisipi Law Journal'da (C:1, S:4, 1928-1929, ss. 439-448) yayımlanmıştır. Türkçesi Hatice Derya Ormanoğlu   Legal Ethics The original text of the article was published in Missisipi Law Journal (Vol. 1, No.4, 1928-1929, pp. 439-448). Translated by Hatice Derya Ormanoğlu   Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editör'den... (2015 Sayı 3)

Gökhan Yavuz Demir Tam iki sene önceydi. Dalgalarının köpüğünde bir kutsayış olan denizin kıyısında oturmuş bira içerek arınıyor ve Fernando Pessoa’nın kendi labirentinde yaşattığı onlarca “ben”inin sesiyle bir olup hayatın ritmini göğüs kafesimde hissediyordum. Telefonum çaldı. Ertuğrul Uzun telaşla Hukuk Kuramının doğumunu müjdeledi. Pessoa’nın “ben”lerinden Ricardo Reis’in dizeleri zaman ve mekânın sınırlarına inat bu doğuma şahitlik ediyordu..   Tam metin için tıklayınız. (PDF) Künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)
Hakemli Makale

Almanya’da Hukuk Sosyolojisi Dersleri ve Kitapları Konusunda Bir İnceleme

Altan Heper   Özet: Bu yazının bir kaç amacı bulunmaktadır. Amaçlarından biri Almanya’da Hukuk Sosyolojisine ilișkin okuyucuya genel bir izlenim kazandırmak, Hukuk Sosyolojisi derslerinin üniversitelerde ve hukuk eğitiminde konumu, hukuk sosyolojisiyle ilgilenen akademik çevreyle ilgili genel bir bilgi vermektir. Bu amaç çerçevesinde Almanya’da Hukuk Sosyolojisinin doğumundan itibaren I.Dünya Savașı öncesi ve 2. Dünya savașından günümüze kadar olan durumu incelenmektedir. Almanya Eugen Ehrlich ve Max Weber gibi Hukuk Sosyolojisinin kurulușuna damgasını vurmuș, Theodor Geiger, Niklas Luhmann gibi dünya çapında takdir edilen hukukçu-sosyologların yetiștiği …
Hakemli Makale

Kahramanın Oluşumu

Yunus Anıl Yılmaz Özet: 1938’de Superman’in ortaya çıkmasıyla beraber süper kahramanlar, çizgi romanlarda çokça yer bulmaya başladı. Süper kahramanların sayısı artsa da hikâyelerindeki bazı bölümler hep aynı kaldı. Süper kahramanların ortaya çıkışında tekrar eden bazı temalar, süper kahramanlardan da eskiydi. Bu makalenin amacı süper kahramanların ortaya çıkışında değişmeyen ögeleri ortaya çıkartmak ve bu temaların modern hukukun ortaya çıkışındaki etkisini Hobbes’un doğa durumu fikri üzerinden gözlemlemektir.   Anahtar Kelimeler: çizgi roman, süper kahraman, hukuk, Hobbes, doğa durumu   Abstract: With the …
Makale

‘Platon’da Retorik’in Peşinde Bir Phaidros Okuması

Ertuğrul Uzun   Platon’da retoriğin peşinde giderken Gorgias’tan sonraki durağım Phaidros. Gorgias’ta Platon retoriğe karşı ikircikli denilebilecek bir tutum sergilemişti. Kısaca söylemek gerekirse, dönemin retorik anlayışını reddetmiş, hakikate ulaştırmadığını, yağcılıktan ve göz boyamaktan başka bir şey yapmadığını söylemişti. Ancak diyalogun sonlarında, retoriğin hak ve hakikat adına kullanılması gerektiğini söyleyerek, retoriği tümden reddetmediğini de göstermişti. Bu durumda Gorgias’ta Sokrates’in muhataplarına sorduğu soruları yeniden ama bu kez Sokrates’e veya Platon’a sormak gerekir. Retorik nedir? Ne işe yarar? Konusu nedir? Adaletten, haktan, hakikatten farkı …
Makale Çevirisi

Giriş Olarak: Globalleşme ve Hukuk - Günümüzde Karşılaştırmalı Ceza Hukukunun Görevleri ve Metotları

Eric Hilgendorf   Makale, “Zur Einführung: Globalisierung und Recht. Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung heute” adıyla “Susanne Beck, Christoph Burchard und Bijan Fateh-Moghadam (Hg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Nomos Verlag 2011, ss. 11 – 25”te yayınlanmış olup, yazarın izniyle tercüme edilmiştir. Metin, yazarın 2009 sonbaharında Pekin’deki Renmin Üniversitesi’nde sunduğu bir tebliğdir. Yazar, dostları Junjun Feng ve Jun Feng’e, çok sayıdaki ve ileri seviyeye taşıyan uyarıları konusunda teşekkür eder. Türkçesi: Aykut Ersan   The translated article was appeared at “Susanne …
Makale Çevirisi

Hukuk Biliminde Kuşkudan Kurtulmak: Anayasa Hukukunun Hohfeld Usulü Analizi

Allen Thomas O’Rourke   Çeviriye esas alınan metin Allen Thomas O’Rourke’nin "Refuge from a Jurisprudence of Doubt: Hohfeldian Analysis of Constitutional Law" başlığıyla  SCL Review dergisinde ( 61 (2009): 141-142) yayınlanan metindir. Çeviri, derginin elektronik ortamda alınmış izni ile yayımlanmaktadır.   Türkçesi: Burçin Aydoğdu   REFUGE FROM A JURISPRUDENCE OF DOUBT:  HOHFELDIAN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW   The translated text is Allen Thomas O’Rourke’s "Refuge from a Jurisprudence of Doubt: Hohfeldian Analysis of Constitutional Law" published in SCL Review (61 …