Hakemli Makale

Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları

Dilşad Çiğdem Sever   Özet: Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı …
Makale

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: LGBT Bireyler Konuşuyor

Ebru Ertekin ve Senem Uçar LGBT nedir? Bizim serüvenimiz böyle başladı.  Sıradan bir günde, herhangi bir derste tanıştığımız; aslında çoğumuz için de öylece söyleyip geçtiğimiz bir kavramdı. Çoğumuz LGBT deyip geçerken bu kavramın içeriği bizim için merak unsuruydu. Ufak ufak araştırmalar, tanıştığımız bireyler ve hocalarımız vasıtasıyla bu 'sıradan kavram' bizim için incelikli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline geldi, aslında ülkemizin hiç durmadan kanayan bir yarası olduğunu da böylece fark etmiş olduk.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 2)

Melike Belkıs Aydın   Mart-Nisan aylarında iki çok değerli hocamızın ölüm haberiyle sarsıldık. Prof. Dr. Cahit Can ile dergimiz danışma kurulunda da yer alan Prof. Dr. Mehmet Yüksel hocalarımızın kaybı bizi derinden yaraladı. Şaşkınlık ve üzüntü içinde öylece kalakaldık. Hukuk Kuramı ailesi olarak kıymetli hocalarımızı saygıyla anıyoruz.    Tam metin için tıklayınız. (PDF)       İçindekiler ve künye bilgileri için tıklayınız. (PDF)
Makale

Vecdi Aral’ın Hukuki Yorum Anlayışı

Ertuğrul Uzun   Bu tebliğde, yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Vecdi Aral’ın hukuki yorum anlayışını ele alacağım. Bu konuyu sunmaya ilk karar verdiğimde, işin doğrusu, aklımda hazır bir şablon vardı. Daha önce sunduğum bir tebliğ için yaptığım hazırlık çerçevesinde Türk hukuk literatürünün hukuki yorum konusundaki genel eğilimini çıkarmış ve bu eğilimin sorunlarına işaret etmiştim. Aral’ın eserlerini de daha önceden birkaç defa okuduğum için onu hangi çerçeveye oturtacağımı ve hangi noktalardan eleştireceğimi biliyordum. Daha doğrusu bildiğimi zannediyordum. Ancak tebliği hazırlamak amacıyla Aral’ın Hukuk ve …
Makale Çevirisi

Yöntembilim, Tarihsel

Jan Shcröder   Çev.: Melike Belkıs Aydın   Makalenin aslı IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie’de “Methodenlehre , historisch” adıyla  ilk kez 25.08.2013 tarihinde yer aldı. Çeviri, yazarın izniyle yayınlanmıştır.   The original text of the article was published in IVR Deutsch Sektion und deutsche Gesellschaft für Philosophie at 25.08.2013 under the title “Methodenlehre, historisch”. Translation is published with the permisson ofthe author.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)  
Dünyadan

Dünyanın Hukuk Kuramı

Koordinatör   Furkan Kararmaz       Hazırlayanlar   Furkan Kararmaz   Dilara Buket Tatar       Law and Philosophy ve Oxford Journal of Legal Studiesdergilerinin 2015 yılı yayınlarından seçme makalelerin kısa tanıtımı.       Tam metin için tıklayınız. (PDF)
Editörden

Editör'den... (2016 Sayı 1)

Ahmet Halûk Atalay   Hukuk Kuramının, üçüncü yayım yılına girdiği bu sayısında ''hak'' sorunuyla ilgili iki çalışmaya sayfalarını açıyor. Esra Demir Gürsel ''Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme'' başlıklı makalesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova-Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme sunuyor. Makale, iki farklı ülkede yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasındaki ayrımı ele alıyor.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)   İçindekiler …
Hakemli Makale

Hudoyberganova-Özbekistan ve Leyla Şahin-Türkiye Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme,

Esra Demir-Gürsel Özet: Bu yazı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova - Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararlarına ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda iki farklı ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasında yapılan ayrım tartışılmıştır. Hudoyberganova - Özbekistan kararında Komite'nin bu iki özgürlük arasındaki ayrım konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenirken, Leyla Şahin - Türkiye kararında bu ayrımın çok daha katı bir …
Makale

Nasrettin Hoca’yla Hohfeld Atomizmine Giriş

Burçin Aydoğdu   Özet: Bu yazı hukuk teorisinin en önemli parametresi olan, hatta bir açıdan hukukun bir başka adı olan hak kavramını incelemektedir. Hukuku tanımlamaya çalışan çoğu kişinin yoluna çıkan bu kavram semiyotik açıdan ne kadar netleşirse hukuk bilimini pozitif bilim kategorisine yaklaştırmak o derece mümkün olacaktır. Fiiliyattta hak kavramının göründüğü ya da arzulandığı gibi objektif olmadığını, varsayımlara dayalı olduğunu vurgulayan “Sen de haklısın” fıkrası bu problemi sadelikle ortaya koymaktadır. Bu problemi çözmek ve hak kavramını çözümlemek konusunda günümüzdeki en iddialı teori …
Makale

Ahlak Felsefesi Açısından Aral’ın Okuduklarını Okumak: Max Scheler

Yasemin Işıktaç   4 Aralık 2015 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Aral Okumaları” toplantısı için öngörmüş bulunduğum bu başlık, çağrı yazısında yer alan, “Aral’ın herhangi bir metninin incelenmesi ya da genel olarak yazılarında yer verdiği bir temanın izinin sürülebileceği” hususundaki alan sınırlaması çerçevesinde belirlenmiştir. Aral’a ilişkin bir metin okuma olarak ele alınabilecek olan bir makale ile aslında onun bütünlük oluşturan dünya görüşü ve etik profili ile ilgili de bir perspektif ortaya konulmaya çalışılacaktır.   Tam metin için tıklayınız. (PDF)