Hakemli Makale

Kesişimsellik: Postmodern Feminist Bir Yaklaşım

Gürkan Çapar 
Özet: Kesişimsellik, Kimberle Williams Crenshaw’un 1989 ve 1990 yıllarında yazdığı iki makale ile kavramlaştırılmıştır. Fakat hiç şüphesiz ki bu kavramda kendisini oluşturan tarihsel ve toplumsal süreçlerin bir sonucudur. Postmodernizmin modernizme yönelik eleştirilerinin hız kazandığı bir dönemde, siyah feminist hareketin mücadeleleri ve tecrübeleri sonucunda oluşan bu kavram, kesişimde oldukları için görünmez olanları görünür kılmayı amaçlamaktadır. Crenshaw kesişimi bir trafik kavşağına benzetir. Kavşakta bir kaza olur. Fakat tek eksenli yaklaşımlar kazanın sadece tek bir boyutunu görerek, kesişimde olanların kendilerine has durumunu göremezler. Kaza ya siyah olduklarından dolayı ya da kadın oldukları için gerçekleşmiştir, “siyah kadın” oldukları için değil. İşte kesişimsellik gerek liberal ve radikal feministleri gerekse de “antiracist” mücadeleyi bu tek eksenli yaklaşımlarından dolayı eleştirmektedir. Crenshaw kesişimselliğin sadece adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri görmek için kullanışlı bir araç olmadığını aynı zamanda onun bu eşitsizliklerin arkasındaki iktidar ilişkilerine de odaklandığını belirtir. Kesişimdekileri görmemizi engelleyen yapıların da farkına vararak bunları dönüştürebilmemiz için bize kullanışlı bir araç sunar Crenshaw.Anahtar Kelimeler: Kesişimsellik, postmodernizm, feminizm, hukuk, adaletINTERSECTIONALITY: A POSTMODERN FEMINIST APPROACHAbstract: Intersectionality was conceptualized by virtue of two seminal articles written by Kimberle Williams Crenshaw respectively in 1989 and 1990. However, this term was also a consequence of the social and historical processes creating thereof. In an age when the criticism of postmodernism against modernism escalated, this term, which is evolved as a consequence of the quarrels and the past experiences of the black feminist movement, aim at making the non-visible, which is at the intersection, visible. Crenshaw likens intersectionality to an intersection. There happens an accident at the intersection. But one-dimensional approaches could see only one part of the accident without taking into account the singularity of the ones at the intersection. The accident results in either racism or patriarchy, but not both of them. This is the reason why intersectionality criticizes both feminist theory and antiracist politics due to their one-dimensional approaches. Crenshaw clearly explicates that intersectionality not only is a functional tool to grapple with the existing inequalities and injustices but also focuses on the power relations behind them. Crenshaw provides us an opportunity to unearth the structural inequalities and to subsequently transform them.Keywords: Intersectionality, postmodernism, feminism, law, justice
 Tam metin için tıklayınız. (PDF)