Editörden

Editör'den... (2024, Cilt: 9 Sayı: 2)

 Irmak Kepenek & Arca Alpan“Bir kere görülmüş olan, zorbalıkla görülmemiş kılınamaz.”(Bertolt Brecht, Galileo’nun Hayatı) Örtük ya da açıktan radikal krizlere şahit olduğumuz bu zamanlarda pasif karamsarlığı kabul etmeyip üzerine kafa yorulmuş yapıcı bir umutla hukuk teorisine dair düşünce üretmeyi deniyoruz. Filistin’de soykırım ve işgalin her türlü çabaya rağmen meşrulaştırılamadığı ve ataletle, yetersizlikle, işlevsizlikle veya tam da işlevini bu şekilde yerine getiriyor olmakla itham edilen uluslararası yargı mekanizmalarının dahi yanıt vermek zorunda kaldığı bir dönemdeyiz. Hukuktan naif beklentiler içine girmeden, bu krizlerin doğrudan veya dolaylı hukuki kaynağı, gidişatı ve geleceğine dair bilgi ve fikirlerin tartışılma ihtiyacını derinden hissediyoruz.Geri dönüşün ilk sayılarında Hukuk Kuramı dergisini “yadigâr” ve “ev” olarak tanımlamıştık. Hukukun toplumsal meselelerimizdeki işlevini, pozisyonunu, konuştuklarını ve susmayı tercih ettiklerini evimiz olarak benimsediğimiz bu mecrada tartışmaya devam ediyoruz: Farklı bağlamlarda karşılığını bulacak biçimde köklü, tekniğe sıkışmadan ve geçici fakat popüler bir akademik hukuk keşişliğini benimsemeden…Tam metin için tıklayınız. (PDF)Künye ve içindekiler için tıklayınız. (PDF)Sayının tamamı için tıklayınız. (PDF)