Makale

COVID 19 Döneminin Getirdiği Kısıtlamalara Uyma/Uymama Davranışlarını Belirleyen Etmenler Üzerine

Seda Kalem COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde bir pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamayla birlikte, salgın salt bir kamu sağlığı problemi olarak değil, ancak “tüm bireylerin ve tüm sektörlerin” birlikte yürütecekleri bir mücadele ile üstesinden gelinebilecek küresel bir kriz olarak görülmeye başlanmıştır. Bu krizin yönetilmesi de hem ulus ötesi hem de ulusal boyutta şekillenmiştir. DSÖ’nün salgına yönelik açıklamaları, uyarıları, öngörüleri, çizdiği yol haritası kuşkusuz mücadelenin ulus ötesi boyutunun en önemli ayağını oluşturmuştur. Bunun yanı sıra, özellikle de sınırların kapatılması, seyahatlerin kısıtlanması, uçuşların yasaklanması gibi önlemler de salgınla ulus ötesi boyutta bir mücadele yürütüldüğünü ortaya koymuştur. Tam metin için tıklayınız. (PDF)