Hakemli Makale

Bir Başlangıç: Süper-Kahramanlar Evreni ve Adaletin Gözleri Bağlı Kahramanı Daredevil

Abdurrahman Saygılı Özet: Bu makale hukuk ile süper-kahramanların ilişkisini açıklar. Makale, süper-kahraman türünün çağdaş popüler kültürün kurucu bir özelliği olduğunu sunmayı hedefler. Süper-kahraman türü aynı zamanda hukuk ile adalet arasında özel bir bağlantı kurar. Bu tür, modernite hakkındaki uzun soluklu tartışmayı tekrar gündeme getirir. Süper-kahraman öyküleri devletin meşru otoritenin bir aracı olduğu düşüncesini kimi zaman vurgularken, sıklıkla da hukuk ile hukuksuzluk arasındaki sınırın yapısını bozar. Bu bağlamda Daredevil bir hukukçudur ve Hell’s Kitchen’da organize suçla savaşır. Anahtar Kelimeler: Süper-kahramanlar, Modernite, Daredevil, Hukuk, Adalet SUPERHEROES UNIVERSE AND DAREDEVIL, THE BLINDFOLDED SUPERHERO OF JUSTICE: AN INCEPTION Abstract: This article explores the relationship of superheroes and law.  It represents that the superheroes genre has become a constituent feature of contemporary popular culture. The superhero genre also enjoys a special connection to question of law and justice. This genre revisits long-standing dabates about modernity. While superhero stories sometimes embrance the idea that the state is an insturement of legimate authority, they often deconstruct the boundary between law and lawlessness. In this context Daredevil is lawyer and fighting organized crime in the Hell’s Kitchen. Keywords: superheroes, modernity, Daredevil, law, justice Tam metin için tıklayınız. (PDF)