Dizin

Argumentum Dergisi Makale Dizini

Hüseyin Dengiz Argumentum Dergisi, 1990-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde çıkmış bir dergidir. Ancak her ne kadar fakülte bünyesinde çıkmış olsa da fakülte dergisi mahiyetinde değildir; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi’nden bağımsız ve hakemsizdir. Çıkarılış amacı, öğretim üyelerinin çalışmalarını kendi aralarında paylaşabileceği, herkesin istediğini söyleyebileceği bir platform oluşturulmasıdır.  Tam metin için tıklayınız. (PDF)